matkailuyrityksen maineenhallinta Supervoimat.net

Älä päästä asiakaspalautteita pakkasen puolelle!

Talven pakkaset ovat saapuneet ja Suomen talvinen luonto antaa meille voimaa ja rauhoittumisen hetkiä näinä haastavina aikoina. Uusia välineitä siihen, miten pakkanen voidaan pitää jatkossakin ulkona – eikä matkailuyrittäjien asiakaspalautteissa – on saatu alan työkalupakkiin.

Pelkällä hinnalla kilpailemisen sijaan voidaan miettiä, kohtaako asiakkaan kokema palvelun laatu ja arvo odotukset.

 


matkailuyrityksen maineenhallinta Supervoimat.net

Tasalämpöisinä hinta ja laatu vastaavat asiakkaasi toiveisiin

Visit Finland pilotoi loppuvuoden 2021 aikana asiakaspalautteen seuranta -palvelua, jossa julkisilla alustoilla olevia asiakaspalautteita kerätään ja kootaan yhteen. Palvelun avulla voidaan todentaa sekä palveluiden ja asiakaspalvelun kehittämisen tarve kuin tunnistaa mahdolliset palveluntarjoajien hinta-laatumielikuvan haasteet. oman tuotteen hinta-laatu -suhteesta.

Olen mukana pilotoimassa tätä uutta destinaatioiden/alueiden toimijoiden palautteen kokoavaa palvelua Visit Finlandin kanssa.

Asiakkaiden palautteitta seurataan eri avointen lähteiden, kuten Google Reviews, Booking.com, Facebook ja TripAdvisor palautteiden pohjalta sekä niin numeeristen luokituksen kuin että sanallisten arvioiden luokituksen avulla. Palveluun on tuotu lähes 800 suomalaisen majoitus-, ravintola-, aktiviteetti-, ja käyntikohteen palautteet. Yleisarvosana palvelussa seurattaville toimipisteille on hyvä – 8,5 / 10.

Julkisten palautteiden seuranta on erittäin tärkeää, sillä asiakkaat tutustuvat muiden kokemuksiin ostopäätöstä tehdessään. Palvelun avulla voidaan seurata, onko numeerisella arvioinnilla ja kirjallisista palautteista kerätyillä arvioilla eroa. Jos numeroarviointi ja kirjallinen palaute ovat erisuuntaisia, antaa se palveluntarjoajalle askelmerkkejä siitä, mikä kaipaa huomiota asiakkaan palvelupolulla. Ei liene yllättävää näin pandemian pauhatessa, että palautteista on noussut esille erityisesti puhtaus ja hygienia.


matkailuyrityksen maineenhallinta Supervoimat.net

Tyytyväinen asiakas suositusten takana

Asiakkaiden palautteiden seuraaminen on tärkeä työkalu. Palautteiden avulla pidät pakkasen tosiaankin vain ulkona, etkä ole itse pihalla kuin lumiukko. Työkalun yrityskohtaisen palvelun avulla näette yhteenvetojen lisäksi jokaisen kommentin, joka yrityksestänne jätetään eri julkisille alustoille.

Seuraatteko laajasti asiakkaidenne mielipiteitä? Onko yrityksenne hinta-laatusuhde kunnossa? Mitä positiivisia kommentteja asiakkaanne kertovat? Entä negatiivisia?

Mitä helposti korjattavia asioita yrityksenne voi tehdä, jotka vaikuttavat palautteeseen positiivisesti lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää, miten Supervoimat saadaan liikkeelle ja toimimaan myös sinun yrityksesi parhaaksi >>

Aurinkoisin pakkasterveisin,

Hanna

Tiimimme Hanna Lak vastaa TIETO-osuudesta. Hanna hyödyntää aina saatavilla olevia tietoja – faktoja – , joiden pohjalta tehdyt analyysit yhdistetään yrityksen sisäisen hiljaiseen tietoon sekä muihin merkkeihin ja trendeihin. Hän opastaa mielellään, miten laadukkaalla asiakaspalvelulla ja tiedolla johtamisella otatte hyödyn irti asiakastiedoista ja voitte pienin askelin varmistaa asiakkaidenne hinta-laatusuhteen optimoinnista ja siten tuotte arvoa yrityksellenne. Saatte liiketoiminnasta enemmän tulosta tekemällä niitä tekoja, joita kannattaakin tehdä!

Avainsanat: , , , , ,